Обяви за работа във Враца от bg-rabota.com


Обяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Враца - Продавачи в магазини


Враца - Продавачи в магазини


Враца - Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка


Враца - Продавачи в магазини


Враца - Приложни специалисти във физическите и техническите науки


Враца - Готвачи


Враца - Приложни специалисти във физическите и техническите науки


Враца - Монтажници


Враца - Монтажници


Враца - Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството


Враца - Касиери и продавачи на билети


Враца - Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО


Враца - Продавачи в магазини


Враца - Приложни специалисти във физическите и техническите науки


Враца - Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията


Враца - Друг обслужващ персонал


Враца - Друг обслужващ персонал


Враца - Други неквалифицирани работници


Враца - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Враца - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Враца - Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка


Враца - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Враца - Приложни специалисти по финанси и математика


Враца - Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка


Враца - Други преподаватели


Враца - Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка


Враца - Касиери, инкасатори и сродни на тях


Враца - Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси


Враца - Оператори на подвижни съоръжения


Враца - Персонал, водещ счетоводни сметки и документи
Общо 255 обяви Страница от 9  Предишна | Следваща